گزارش دوره سه ماهه شرکت DMT (اتخاذ تصمیم استراتژیک)

13 ارديبهشت 1395

 


شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی به عنوان یک شرکت بورسی دارای سهامداران
جزء و عمده می‌باشدکه اقتضاء شرکت در شرایط پسابرجام تهدیدات و فرصت‌های متفاوتی را پیش روی نهاد که با توجه به سوابق شرکت و نوع وابستگی آن به شرکت مادر (پلی اکریل) و شرایط جدید آن هیئت مدیره و عوامل اجرا را بر آن داشت تا با تغییر رویکرد شرکت ،مسیری دشوار اما امیدوار کننده را برنامه ریزی کند که به یمن این تغییر گزارشی کوتاه از مشکلات، برنامه‌ها و نتایج عملکرد را به سمع و نظر علاقمندان، سهامداران و متخصصان می رسانیم.  

با عنایت به اینکه شرکت در دیماه سال 94 به دلیل مشکلات حاد نقدینگی و از این رهگذر عدم امکان تأمین مواد و پرداخت هزینه های جاری و نداشتن بازارهای صادراتی جهت فروش محصولات جامد (چرا که فروش محصول به پلی اکریل به مدت سه ماه دچار توقف شده بود) عملا متوقف گردیده بود، دو سناریو روی میز وجود داشت:

 

الف) سناریوی اول

توقف کلی شرکت و به تبع آن افزایش بدهی‌ها و متعاقب آن ورشکستگی و در نتیجه از بین رفتن نزدیک به سیصد فرصت شغلی و ایجاد بحران‌های کارگری، در این صورت امکان احیاء شرکت در مراحل بعدی نیز از بین می‌رفت.

 

ب) سناریوی دوم

تلاش برای دایر نگه داشتن شرکت در سه ماه اول و سپس جایگزین نمودن صادرات بجای فروش صرفاً به پلی اکریل و در سه ماهه دوم و سوم رسیدن به نقطه سربسر و عبور از آن . در این صورت امکان احیاء شرکت با استراتژی فوق‌الاشاره وجود داشت و در صورت تحقق استراتژی‌های تدوین شده، برای همیشه شرکت از یک شرکت وابسته به یک شرکت مستقل با محوریت صادرات تبدیل می‌شود. در مراحل بعد با توجه به وجود رابطه نمایی بین سود شرکت و افزایش درصد ظرفیت‌های جذب شده‌،شرکت می‌توانست با اصلاحاتی به یک شرکت با پتانسیل سودآوری مطلوب تبدیل شده و در نهایت بدهیهای انباشته شده قبلی را مستهلک نماید‌. از پیامدهای مهم این تصمیم حفظ سیصد فرصت شغلی و جلوگیری از بحران بیکاری پرسنل شاغل بود‌.

 

نتیجه : انتخاب سناریوی دوم و تلاش جهت احیاء شرکت و دستیابی به پیامدهای مطلوب ناشی از انتخاب و اجرای سناریوی دوم . اجرای این سناریو مستلزم کار گروهی قدرتمند در سطح مدیران عالی هر دو شرکت (اعم از شرکت مادر و شرکت دی ام تی) ، جدیت و پشتکار، صداقت و صمیمیت مدیران و پرسنل و ساختاری اثربخش جهت اجرای استراتژیهای تدوین شده بوده و خواهد بود.

در راستای دستیابی به نتایج مطلوب فوق‌الاشاره چالشهایی فرا روی شرکت وجود داشت که از طریق اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات لازم، مسیر دستیابی به این اهداف سهل و ممکن گردید‌.

گزارش اجمالی از مشکلات فراروی شرکت و اقدامات انجام شده

طی بازده زمانی دی لغایت اسفند ماه 1394

الف ) مشکلات مرتبط با تأمین مواد اولیه

 

اهم اقدامات انجام شده در این زمینه عبارتند از :

     -  انجام مذاکرات متعدد با ریاست محترم هیئت مدیره پتروشیمی اصفهان و مدیرعامل

     -  انجام مذاکرات متعدد با مدیرعامل محترم پتروشیمی برزویه

     - انجام مذاکرات متعدد با رئیس کمیسیون انرژی مجلس و دعوت ایشان به شرکت در خصوص تأمین پارازایلین مورد نیاز

                      

       -  انجام مذاکرات متعدد با مسئولین محترم شرکت PCC

     -  پیگیری اخذ مصوبه هیئت مدیره جهت رسیدن به توافق با شرکت پتروشیمی اصفهان در خصوص پرونده دعوی حقوقی فیمابین و مذاکره جهت اخذ توافق سهامدار عمده و در نتیجه تأمین پارازایلین مورد نیاز برای مدت حدود پنج سال در صورت انجام توافق نهایی و از این رهگذر حل مشکل حاد تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت مواد اولیه

ب) مشکلات مرتبط با کارت بازرگانی

عدم تمدید کارت بازرگانی به جهت مشکلات مالیاتی و بیمه و نیاز به اخذ مفاصا حساب در این رابطه، مشکلات حادی را در زمینه صادرات محصول و همچنین افزایش بهای تمام شده محصول صادراتی ایجاد نموده بود‌.

 

اهم اقدامات انجام شده در این حوزه :

برگزاری جلسات پرچالش با ادارات دارائی و بیمه و دستیابی به توافق با ادارات ذیربط باعث گردید که در نتیجه تمدید کارت بازرگانی یکی از موانع فراروی شرکت در زمینه صادرات از میان برداشته شده و زمینه برای تحقق استراتژیهای تدوین شده از جمله توسعه بازارهای صادراتی و همچنین توسعه محصول مهیا گردد‌.

ج) مشکلات مرتبط با عدم وجود سند برنامه بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت

عدم وجود اسناد استراتژیک در شرکت موجب سردرگمی مدیران، پرسنل و مشتریان شرکت گردیده بود‌.

 

اهم اقدامات انجام شده در این حوزه :

پس از برگزاری جلسات مختلف اسناد استراتژیک شرکت تهیه و جهت اجرا به بخش‌های عملیاتی شرکت اعلام گردید. پایش این برنامه‌ها در حال حاضر بصورت مستمر ادامه دارد.

د) مشکلات مرتبط با وابستگی شرکت دی ام تی به شرکت مادر ( پلی اکریل)

با عنایت به اینکه طی سنوات گذشته روند فعالیت شرکت بگونه‌ای بوده است که همواره سعی شده است به‌ هر طریقی  مواد اولیه واحد پلی استر پلی اکریل تأمین شود وجریان تامین نقدینگی این شرکت صرفآ از طریق فروش به شرکت مادر (پلی اکریل) انجام می گرفت ، محور قرارگرفتن صادرات برای شرکت این امکان را فراهم نمودکه بعد از راه اندازی واحد پلی استر پلی اکریل بیکباره میزان فروش شرکت افزایش و تاثیرات مطلوبی در پی خواهد داشت.

 

اهم اقدامات انجام شده در این رابطه :

        با توجه به توقف حدوداً شش ماهه بخش پلی استر شرکت پلی اکریل مقرر گردید استراتژی شرکت دی ام تی بر قطع وابستگی از شرکت پلی اکریل از طریق توسعه بازارها و محصولات صادراتی قرار گیرد‌.در صورت تحقق این امرصرفه و صلاح دو شرکت در گرو یکدیگر نخواهد بود.

در این رابطه برنامه‌های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یک ساله تدوین و اقدامات لازم در راستای اجرای برنامه‌های فوق‌الاشاره به مرحله اجرا گذاشته شد‌. ذیلآ بخشی از مهمترین اقدامات اشاره می‌گردد :

   
   

1).افزایش فروش در بازارهای صادراتی موجود

جدول ذیل بیانگر اقدامات انجام شده در این خصوص می‌باشد‌

محصول                    ‌دوره زمانی دی ماه   بهمن   اسفند  
93 94 93 94 93 94
دی ام تی جامد داخلی 0 20.000   200 15.000    40 200.000   
دی ام تی جامد صادراتی 300.000 940.000   500.060 840.000   0 900.000  

* کلیه اعداد بر مبنای واحد کیلوگرم می‌باشد‌.

   
   

2).توسعه بازارهای جدید

      در خصوص توسعه بازارهای جدید اهم اقدامات انجام شده به تفکیک نوع کشور به شرح ذیل می‌باشد

 

الف). بازار هند

 ظرفیت این بازار حدوداً 3500 تن در سال می‌باشد. اقدامات انجام شده در این بازار بگونه‌ای است که روند صادرات به این کشور از روند فزاینده‌ای برخوردار بوده است‌. بعنوان مثال طی ماه جاری، مقدار صادرات به این کشور 200 تن بوده است.با توجه به روند افزایش ،صادرات به هند از 20 تن به 200 تن میانگین ماهیانه ماه افزایش یافته است.

ب). بازار روسیه

با توجه به عدم انجام فعالیت بازاریابی طی سالهای گذشته در این کشور، ایجاد ارتباط، ارسال نمونه و انجام مذاکرات با دشواریهای خاصی همراه بوده، لیکن علیرغم این مسئله پس از تلاشهای فراوان در آستانه اخذ اولین سفارش می‌باشیم.

ج). بازار ژاپن

با عنایت به تعطیل شدن یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دی ام تی در ژاپن، شرکت با درک سریع فضای خالی اقدام به اعزام تیمی متشکل از آقایان مهندس مذنبی(مدیرعامل) و محمدرضا تخت طاقدیس (عضو موظف هیئت مدیره) به ژاپن نمود که اهم دستاوردهای آن به شرح ذیل می‌باشند

 
 

1).مذاکره با شرکت Sojitz

این شرکت با بیش از 84 شعبه و دفتر فروش در اقصی نقاط مختلف جهانی از جمله اروپا ،آفریقا ،آسیا ،آمریکا ،اقیانوسیه و 297 اداره وابسته و 18 هزار نفر پرسنل یکی از گروه شرکت های مهم فعال در حوزه بازرگانی بین الملل می باشد. طی مذاکرات مهم و فشرده انجام شده با این شرکت ، پیش نویس قرارداد فیما بین برای بازارهای ژاپن،اروپا و هند تهیه و مورد توافق قرارگرفت .

 
     
 

جزئیات توافق در ارتباط با بازارهای فوق الاشاره به شرح ذیل می باشد .

بازار          /       مقدار (دو ساله ) دوره زمانی توضیحات
ژاپن  20,000 --
هند  3,000 --
آلمان  --- طی پیگیری‌های بعمل آمده مقرر گردید با توجه به حل مساًله ریچ کد، پس از دریافت جواب سمپلهای ارسال شده ، سفارش گذاری از طرف این شرکت شروع شود. البته با توجه به اینکه پیشنهاد این مساًله اجرای‌ پلان کارخانه مذاب دی‌ام‌تی در آلمان می‌باشد و و این مساًله تا حد زیادی حل شده لازمست زمینه ها و بستر مورد نیاز جهت همکاری مهیا گردد میزان نیاز این شرکت 80 هزار تن در سال می باشد0

  2).شرکت Toray :

این شرکت با نزدیک به یک قرن سابقه دارای 45,789 نفر نیروی شاغل در شرکت مادر و شرکت های تابعه داخلی و خارجی می‌باشد . فعالیت اصلی این شرکت در زمینه تولید و فروش محصولات الیاف و پارچه نظیر نایلون ، پلی استر ، نخ رشته و الیاف، پلاستیک و مواد شیمیایی نظیر فیلم، رزین های مهندسی مانند PBT، ABSو PPS  ، محصولات IT  نظیر مدارهای الکتریکی و فیلتر های رنگی برای LCD . فیبرکربن و مواد کامپیوتر می باشد .

وفق مذاکرات انجام شده با مدیران این شرکت مقرر گردید به محض به نتیجه رسیدن پروژه حذف ریزدانه های سیاه از دی ام تی ، این شرکت بلافاصله نسبت به صدور درخواست خرید از شرکت دی ام تی اقدام نماید.

  3). شرکت Mitsubishi :

اين شرکت با بيش از هفتاد سال سابقه و دارا بودن 32.866 نفر پرسنل ،داراي 182 شرکت وابسته در قاره آمريكا ، اروپا، آسيا، آفريقا و اقيانوسيه مي باشد. فعاليت اصلي اين شرکت در زمينه توليد و فرش محصولات پتروشيمي، پليمرها، تجهيزات عكس برداري، تجهيزات صفحه‌هاي نمايش ، تجهيزات ضبط تصوير و انواع مواد باتريهاي ليتيومي قابل شارژ مي باشد از انجا كه اين شرکت با زنجيره اي گسترده از تامین كنندگان روبروست،مقرر گرديد نسبت تست محصولات شرکت دي ام تي و قرار دادن آن در لیست تامین کنندگان اقدام لازم صورت پذیرد.

  4). شرکت Polyplastic :

اين شرکت با قدمتي نزديك به هشتادسال و دارا بودن 1882 نفر داراي شعبات زيادي در افقي نقاط دنيا از جمله آمريكا ،مكزيك ،اروپا ،كره جنوبي ، چين و... می باشد فعاليت اصلي اين شرکت در زمينه توليد و فروش انواع پلاستيك ها ي مهندسي و پليمر نظير POM، PBT،PET-GF ،LCP ، PPSو COC مي‌باشد .نياز اين شرکت به محصولات دي ام تي حدود 4000 تن در سال مي باشد.وفق توافق انجام شده نيمه اول سال 2016زماني خواهد بود كه شرکت پلي پلاستيك  قادر به گذاشتن سفارش براي خريد دي ام تي از فيپكو خواهد بود.

  5).شرکت DIC:

 
     
 

اين شرکت با قدمتي نزديك به يك قرن در حال حاضر داراي 20264 نفر پرسنل مي باشد تعداد نماينده داخلی اين شرکت 31 و تعداد نمايندگي هاي اين شرکت در خارج، 143 نماينده مي باشد. با توجه به موضوع فعاليت طبق مذاكرات انجام شده مقرر گرديد ،شرکت Sojitz مقدمات لازم جهت اخذ سفارش بر طبق مشخصات فني مورد درخواست مشتري را فراهم نموده و طی سه ماه آینده فرآیند سفارش گذاری این شرکت آغاز شود .شایان ذکر است دستیابی به مشخصات فنی مورد درخواست شرکت DIC پیش نیاز شروع سفارش گذاری می باشد.

 
 

د). بازار کره جنوبی

ظرفیت تولید دی ام تی در این کشور حدود 200هزارتن می باشد . علیرغم حضور یکی از تولیدکنندگان قدرتمند كره اي طي ماه گذشته اولين محموله به این كشور ارسال گرديده و اميد است با توجه به ورود موفقيت آميزبه اين بازار ، امكان توسعه بازار فراهم گردد.

        3). توسعه محصولات جديد :

   با عنايت به استراتژيهاي تدوين شده ،توسعه محصول از طريق صادارات اولین محموله DOTP به کشور هند تحقق پذیرفته است چشم انداز صادرات این محصول به سایر کشورها نیز با توجه به مذاکرات انجام شده روشن می باشدضمنا میزان تولید DOTP در شرکت به همت کارشناسان داخلی از 40 تن در ماه به 100 تن و طی دو ماه آینده به 300 تن در ماه افزایش خواهد یافت. در ارتباط با تولیدمحصول DMT جامد نیز چشم انداز این شرکت ،افزایش تولید وصادرات سالیانه به 20,000تن در سال می باشد.

       4). برگزاري نمايشگاه :

در راستاي توسعه بازارهاي داخلي و خارجي شرکت دي ام تي طي هفته گذشته اقدام به شرکت در نمايشگاه بين المللي ایران پلاست نمود‌.در طي روزهاي برگزاري نمايشگاه كشورهاي ايتاليا‌، كويت، روسيه، فنلاند،كره‌جنوبي، هند، سوئيس، پاكستان، امارات، تركيه، يمن، هلند، عراق، بلژيك، چين، تركمنستان، آلمان و آذربايجان از غرفه دي ام تي بازديد كردند.

شايان ذكر است بنا به دعوت مدير محترم فروش و بازاريابي شرکت مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی ایران سرکار خانم شاهدایی در غرفه مربوط به شرکت دي ام تي حضور يافته و مشكلات فرا‌‌روي شرکت با ايشان در ميان گذاشته شد.

ه). مشکلات موجود در حوزه فرآیندها:

اهم اقدامات انجام شده در حوزه اصلاح فرآیندها:

        1).    برنامه ریزی جهت ممیزی داخلی و ممیزی شخص ثالث ( با موفقیت انجام شد )

          2).   تدوین و جاری سازی فرآیندهای فروش و بازاریابی و طراحی کانال سبز جهت انجام اثر بخشی صادرات شرکت

       3).بررسی ساختار سازمانی و انجام اصلاحات مورد نیاز جهت تحقق استراتژیها و برنامه های تدوین شده

و). مشکلات مرتبط با پائین بودن نرخ  بازده دارائیها

 

اهم اقدامات انجام شده در حوزه افزایش بهره وری دارائیها:

 

       1).  تعریف و اجرای پروژه تبدیل دارائیهای فاقد بازده به دارائیهای دخیل در فرآیند ثروت آفرینی

    2).  تعریف پروژه BLACK SPOT در راستای حذف دانه های ریز سیاه از محصولات تولید شده در راستای پاسخگوئی به نیازها و استانداردهای بازارهای صادراتی بویژه ژاپن

     3). تعریف پروژه صرفه جوئی در انرژی

     4).  انجام تعمیرات اساسی از نوع اضطراری در راستای آماده تر شدن تجهیزات و ماشین آلات جهت تحقق اهداف صادرات

  ز). مشکلات مرتبط به نیروهای انسانی و ساختار سازمانی

      اهم اقدامات انجام شده در حوزه اصلاح ساختار سازمانی:

با توجه به مأموریت، چشم انداز و استراتژیهای تدوین شده، نیاز بود که ساختار سازمان نیز متناسب با این موارد تغییر نماید. در این خصوص اقدامات مهمی در راستای افزایش اثر بخشی مدیران، طراحی ساختار سازمانی متناسب با اهداف فوق الاشاره و بخشهای ستادی و عملیاتی متعادل مراحل پایانی جهت اجرا را طی می نماید.

  ح). مشکلات مرتبط با بدهیهای انباشته شرکت

اهم اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت بدهیهای شرکت:

1). با توجه به بدهیهای انباشته و سنگین و ضعف بنیه نقدینگی شرکت مذاکره با بانکهای طرف حساب شرکت  بصورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

2).  پرداخت دیون، تقسیط دیون و استمهال آنها نیز در دستور کار قرار گرفته و بصورت جدی در حال پیگیری می‌باشد.

3).مذاکره با بانک پارسیان در راستای حل مشکلات فیما بین کما کان در جریان است و امید است با دستیابی به  یک توافق مناسب، مشکلات مرتبط با این پروژه حل و فصل شود.

4).مذاکرات لازم با بانک توسعه صادرات انجام و در راستای برخورداری از تسهیلات در نظر گرفته شده و طبق بخشنامه های جدید، بخشی از وام دریافت شده که بصورت ارزی می‌باشد پرداخت و اقدامات بعدی جهت حل و فصل مسأله در حال انجام می‌باشد.

 5). بدهی شرکت به شرکت PCC با انجام اقدامات بموقع و درک صحیح مسئولان محترم آن شرکت از موضوع و شرایط شرکت به بیش از نصف تغییر یافت و مذاکرات جهت پرداخت بدهی از محل صادرات محصول و خرید مجدد مواد در حال انجام است.

 

ط).  مشکلات مرتبط با بدهیهای انباشته به سازمانهای بیرونی

اهم اقدامات انجام شده در حوزه بدهی به سازمانهای دارائی  و تأمین اجتماعی و برق منطقه ای:

   1-  مذاکره با سازمان تأمین اجتماعی و تقسیط و پرداخت بدهیهای قبلی و ایجاد حالت عادی روابط فیما بین .

  2-  در راستای تداوم تولید مذاکرات متعددی با  مسئولین سازمان دارائی و همچنین برق منطقه ای انجام و طی توافقات بعمل آمده امید است مشکلات مرتبط به این سازمانها در آینده ای نه چندان دور مرتفع گردد.

ی). مشکلات مرتبط با تأمین مواد اولیه ثانویه، ملزومات و قطعات مورد نیاز

اهم اقدامات انجام شده در حوزه تأمین:

      با توجه به اینکه تأمین کنندگان شرکت بنوعی شرکای تجاری شرکت محسوب می شوند احیای روابط حسنه در دستور کار قرار گرفت. پرداخت بخشی از مطالبات قبلی و در مواردی تقسیط این مطالبات جهت پرداخت در ماهها و سنوات آینده بعنوان سیاست شرکت جهت برقراری روابط حسنه با تأمین کنندگان مد نظر قرار گرفته و در حال حاضر دنبال می شود.

ک). مشکلات مرتبط با جو و فضای سازمانی

اهم اقدامات انجام شده در حوزه داخل شرکت:

   1-  با توجه به جو بی اعتمادی حاکم بر روابط کارکنان و مدیران، سعی شد با برگزاری جلسات و نشستهای مختلف اعتماد مجدد بین تیم مدیریت و کارکنان حکم‌فرما شده و از این رهگذر امید به آینده شرکت به عنوان یکی از اصول بنیادین تقویت گردد.

   2- انجام اقداماتی که منجر به افزایش رضایت‌مندی کارکنان گردید نظیر انعقاد قرارداد با فروشگاه نگین    سپاهان شد و اعطای کارت خرید به پرسنل.

    3-  برنامه ریزی جهت پرداخت حقوق بصورت منظم و ماهیانه

     4-  تلاش برای حل مشکلات بیمه کارکنان

    5-  برقراری بیمه تکمیلی درمان کارکنان

در این خصوص تمهیدات لازم اندیشیده شد و امید است در آینده‌ای نه چندان دور این مهم نیز تحقق یابد.

           
  • ایران - اصفهان - کیلومتر 45 جاده مبارکه - جنب شرکت پلی اکریل-صندوق پستی :569-81655
  • 031-52288686 ، 031-33325241
  •  031-52581160
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیام برای ما

  ایمیل ارسال نشد.   ایمیل شما ارسال شد.
بالا