×

سفارش محصول

لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید

ساختار منابع انسانی

حمید رضا صابریان 
مدیر کارخانه

saberian@fipcoiran.com

اصغر خیرخواه 
مدیر تضمین کیفیت

kheirkhah@fipcoiran.com

سید محسن آیت
مدیر بازرگانی

ayat@fipcoiran.com

مهدی خورسندی 
مدیر تولید

مجید شریفی

مدیر مهندسی و تعمیرات

محمد رضا اسکندری نیا
مدیر مالی 

علیرضاعطاردوست
مدیر‍‍‍‍ پشتیبانی

مدیر حراست 

 
محمدرضا جعفری
مدبر منابع انسانی

TOP