فرم استخدام شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی DMT

فرم استخدام (شماره 1402/1)

 • «شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی DMT» به منظور تامین نیروی انسانی متخصص خود در نظر دارد از واجدین شرایط در مقاطع مختلف تحصیلی از طریق گزینش های تخصصی برای مشاغل مورد نیاز، دعوت به همکاری نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط درخواست می گردد تا تاریخ 1402/07/25 ضمن مراجعه به آدرس وب سایت شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی نسبت به ثبت نام و بارگذاری اطلاعات درخواستی اقدام نمایند.
 • لطفا محدوده سنی مجاز را در نظر داشته باشید.
 • لطفا محدوده سنی مجاز را در نظر داشته باشید.
 • YYYY slash MM slash DD
 • مثال: 1234-123-0913 (لطفا با کیبورد انگلیسی وارد کنید)
 • مثال: 52287322-031 (لطفا با کیبورد انگلیسی وارد کنید)
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
  تصویر استاندارد پرسنلی در ابعاد 4*3 و کیفیت مناسب برای چاپ باشد.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, pdf, حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
 • معدل آخرین مدرک تحصیلی را وارد کنید
 • نام مرکزرشته تحصیلیگرایشمقطع تحصیلیمعدل 
 • نام شرکتسمتتاریخ شروع همکاریتاریخ اتمام همکاری 
 • انواع فایل های مجاز : pdf, حداکثر اندازه فایل: 2 MB.
 • منابع انسانی شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی DMT ضمن بررسی مدارک و مستندات ارسالی، افراد واجد شرایط را انتخاب نموده و جهت طی نمودن مراحل بعدی اقدام می نماید. لذا ثبت نام در سامانه به منزله استخدام نمی باشد.
 • این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.