مقاله تولید دی اکتیل ترفتالات (DOTP) به جای دی‏ اکتیل فتالات (DOP) در ایران با استفاده از معیارهای هزینه ای

برای اولین بار در کشور مقاله‏ای تحت عنوان" تولید دی اکتیل ترفتالات (DOTP) به جای دی‏ اکتیل فتالات (DOP) در ایران با استفاده از معیارهای هزینه ای" توسط  کارشناس تحقیق و توسعه واحد بازاریابی و فروش، مهندس میلاد شکرالهی در مجله بین المللی IJAMAE  به چاپ رسید.

در این مقاله به صورت کلی به علل جایگزینی DOTP با DOP و بررسی اقتصادی این پروژه پرداخته شده است.

مقاله فوق از طریق لینک زیر قابل دسترس و مطالعه می باشد:

مقاله تولید دی اکتیل ترفتالات (DOTP)

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی در راستای توسعه بازار و بهبود روزافزون کیفیت محصولات خود، صمیمانه دست علاقمندان، محققین و صنعتگران علاقمند در این زمینه را جهت همکاری در زمینه‏ های مختلف می‏ فشارد.

TOP