پروژه طراحی و ساخت سطح سنج تانک ذخیره پارازایلین LT-1001/1

در هر کارخانه تولیدی یکی از اجزای مهم تصمیم گیری مدیریتی، آگاهی از میزان دقیق مواد اولیه وارد شده و    مصرف شده می باشد در این خصوص دستگاههای اندازه گیری مرتبط و دقیق نقش عمده ای در محاسبات و کاهش خطای اندازه گیری دارند.در شرکت DMT پارازایلین به عنوان اصلی ترین ماده اولیه توسط تانکر از کارخانه های پتروشیمی وارد شرکت شده و در مخازن مخصوص تخلیه می گردد.

در شرکت DMT بسته به نوع مواد و یا شرایط تولید از سطح سنج‌های مختلفی از جمله آلتراسونیک، دیسپلسیری و  پرتوهای رادیواکتیو و غیره استفاده می گردد.

جهت کنترل سطح مواد داخل مخزن ذخیره پارازایلین T-1001 از نوعی از سطح سنج استفاده شده بود که علاوه بر دقت بالا، جهت جلوگیری از ایجاد عوامل آتش زا، از ایزولاسیون خاصی برخوردار باشد ...

دانلود پروژه طراحی و ساخت سطح سنج تانک ذخیره پارازایلین LT-1001/1

TOP