ساختار منابع انسانی شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

 

 

 

 

 

حسن آجودانیان 
مدیر عامل

Ajudaniyan@fipcoiran.com

 

حمید رضا صابریان 
مدیر کارخانه

saberian@fipcoiran

 

اصغر خیرخواه
مدیر تضمین کیفیت

kheirkhah@fipcoiran.com

 

 

 

 

 

 

 

 

مهدی خورسندی 
مدیر تولید

 

 

 

 

مجید شریفی

مدیر مهندسی و تعمیرات

 

 

 

 

محمد رضا اسکندری نیا
مدیر مالی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
مدیر‍‍‍‍ پشتیبانی

 

 

 

 

مجید قائدی
سرپرست بازرگانی

ghaedi@fipcoiran.com

 

 

 

 

 
رضا رجبی راد
مدبر منابع انسانی

 

 

TOP