حضور جناب آقای مهندس آجودانیان مدیر عامل محترم شرکت بعد از سال تحویل

حضور جناب آقای مهندس آجودانیان مدیر عامل محترم شرکت و تنی چند از مدیران بعد از سال تحویل و ورود به قرن جدید و آغاز سال ۱۴۰۱ شمسی در کنار کارکنان پرتلاش و دیدار و عید دیدنی با همکاران گرامی در قسمتهای مختلف شرکت.

TOP