گواهينامه ها و افتخارات شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي

 

                                                                    

به منظور تضمين كيفيت محصول براي مشتريان و در راستاي كاهش و كنترل آلاينده ها و جلوگيري از آلودگي محيط زيست و براي انجام مراقبت هاي لازم و انطباق شرائط كارخانه با قوانين و مقررات بين المللي ، گواهينامه سيستم مديريت كيفيت (ISO-9001:2008) ، گواهينامه سيستم مديريت زيست محيطي (ISO-14001:2004) و گواهینامه ایمنی و بهداشت شغلی(OHSAS18001:2007) از شركت SGS دريافت شده . با توجه به مرغوبيت محصول توليدي اين كارخانه نسبت به استاندارد جهاني ، اين شركت برنده جايزه بين المللي بهترين كيفيت در كشور اسپانيا شد كه موقعيت عالي شركت در صحنه جهاني در زمينه مديريت و كيفيت را به اثبات مي رساند

                                                            

افتخارات شركت دي.ام.تي : 

انتخاب شرکت دی ام تی به عنوان واحد نمونه استان در بیست و ششمین  جشنواره امتنان از کارگران و کارآفرینان نمونه در اردیبهشت 94

 انتخاب شركت به عنوان برگزیده صنعت سبز کشور در سال 1387.

 دريافت گواهينامه ایمنی و بهداشت شغلی(OHSAS18001:2007) در سال 1387 .

 دريافت تقدیر نامه دو ستاره از دبیرخانه جایزه ملی بهره وری و تعالي سازماني در سال 1387.

 شركت دي ام تي به عنوان صادر کننده برجسته استان در سال 86 انتخاب شد.

اخذ گواهينامه سیستم مدیریت زيست محيطي  (O 14001:2004 IS) در سال 1385.

 شرکت دی ام تی به عنوان مشتری نمونه توسط معاون وزيرنفت و مدير عامل پتروشيمي در سال 84 انتخاب شد .

 حضور شركت دي ام تي در فرآیند جايزه مديريت سبز ايران و دریافت جايزه مذکور .

 شركت دي ام تي  از مشتری خود تقدير نامه دريافت کرد.

 صادرکننده نمونه سال 1384 در تیرماه 85

 دريافت گواهي تعهد به تعالي سازماني در اسفند ماه 1384

صادر كننده قابل تقدير استان در سال84

صادر كننده قابل تقدير استان در سال 83

 واحد نمونه تحقيق و توسعه ممتاز در سطح استان طي سال 83 - 82

اخذ گواهينامه كيفيت (ISO 9001:2000در سال 82

دريافت گواهينامه آزمايشگاه معتمد از سازمان محيط زيست در سال 82

دريافت جايزه از جشنواره خوارزمي به علت كاهش چشمگير در مصرف ماده كاتاليست در فرايند

 انتخاب شركت به عنوان صادر كننده نمونه استان در سال 82

 انتخاب شركت به عنوان صادر كننده نمونه استان و كشور در سال 79

انتخاب شركت بهعنوان واحد نمونه سبز در سال 79

انتخاب ايمني فني بهعنوان ايمني فني نمونه استان اصفهان در سال 79

انتخاب آموزش شركت بهعنوان آموزش نمونه استان اصفهان در سال 79

انتخاب روابط عمومي بهعنوان روابط عمومي نمونه استان اصفهان در سال 78

انتخاب مدير عامل بهعنوان مدير نمونه استان اصفهان در سال 78

 انتخاب شركت به عنوان واحد توليدي نمونه استان و كشور در سال 78

 اخذ گواهينامه  زيست محيطي (O 4001IS) در سال 78 و تجديد آن در سال 82

 پذيرش شركت در سازمان بورس اوراق بهادار در سال 75

اخذ گواهينامه كيفيت (ISO 9002) در سال 75

اخذ پروانه تحقيق و توسعه از وزارت صنايع در سال 74

معرفي شركت بهعنوان بهترين توليد كننده دي.ام.تي و اخذ گواهينامه كيفيت از اسپانيا در سال 1994 ميلادي

 

TOP