انتشار یافته در تاریخ : چهارشنبه , 20 تیر 1403

انتشار یافته در تاریخ : چهارشنبه , 13 تیر 1403

انتشار یافته در تاریخ : سه شنبه , 12 تیر 1403

انتشار یافته در تاریخ : چهارشنبه , 16 خرداد 1403

انتشار یافته در تاریخ : دوشنبه , 7 خرداد 1403

انتشار یافته در تاریخ : دوشنبه , 7 خرداد 1403

انتشار یافته در تاریخ : شنبه , 29 اردیبهشت 1403

انتشار یافته در تاریخ : دوشنبه , 10 اردیبهشت 1403

انتشار یافته در تاریخ : چهارشنبه , 1 اردیبهشت 1403

انتشار یافته در تاریخ : شنبه , 18 فروردین 1403

انتشار یافته در تاریخ : دوشنبه , 21 اسفند 1402

انتشار یافته در تاریخ : دوشنبه , 7 اسفند 1402

انتشار یافته در تاریخ : شنبه , 28بهمن 1402

انتشار یافته در تاریخ : شنبه,28بهمن 1402

انتشار یافته در تاریخ : چهارشنبه,11بهمن 1402

انتشار یافته در تاریخ : سه شنبه,10بهمن 1402

انتشار یافته در تاریخ : سه شنبه,10بهمن 1402

انتشار یافته در تاریخ : سه شنبه,10بهمن 1402

انتشار یافته در تاریخ : سه شنبه,10بهمن 1402

انتشار یافته در تاریخ : دوشنبه, 9 بهمن 1402

انتشار یافته در تاریخ : سه شنبه, 3 بهمن 1402

انتشار یافته در تاریخ : شنبه, 30 دی 1402

انتشار یافته در تاریخ : چهارشنبه, 27 دی 1402

فیلم و عکسهای مربوط به مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام 1402

انتشار یافته در تاریخ : دوشنبه, 18 دی 1402

انتشار یافته در تاریخ : شنبه, 16 دی 1402

انتشار یافته در تاریخ : چهارشنبه, 13 دی 1402

انتشار یافته در تاریخ : سه شنبه, 12 دی 1402

انتشار یافته در تاریخ : سه شنبه, 12 دی 1402

انتشار یافته در تاریخ : دوشنبه, 20 آذر 1402

انتشار یافته در تاریخ : دوشنبه, 13 آذر 1402

انتشار یافته در تاریخ : چهارشنبه, 1 آذر 1402

انتشار یافته در تاریخ : یکشنبه, 28 آبان 1402

انتشار یافته در تاریخ : دوشنبه, 15 آبان 1402

انتشار یافته در تاریخ : دوشنبه, 8 آبان 1402

انتشار یافته در تاریخ : دوشنبه, 8 آبان 1402

انتشار یافته در تاریخ : یکشنبه, 7 آبان 1402

انتشار یافته در تاریخ : یکشنبه, 30 مهر 1402

فیلم مربوط به مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام 1401

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که به ترتیب در ساعات 10:00 و 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 در محل کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی برگزار می گردد .

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم حقیقی و حقوقی شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) دعوت می گردد در جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که به ترتیب در ساعات 10:00 و 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 در محل کارخانه به آدرس : اصفهان ، کیلومتر 45 جاده اصفهان مبارکه ، جنب کارخانه پلی اکریل ، جاده اختصاصی دی ام تی ،کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار می گردد .

دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی تصویب صورت هاي مالی سال دوره( مالی منتهی به1401/06/31 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامة کثیرالنتشار تعیین پاداش هیئت مدیره تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره می باشد.

فیلم و عکسهای مربوط به مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام 1400

TOP