آگهی مزایده فروش گلایکول ناخالص

شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي (دي‌ام‌تي)

---------------

   این شركت  در نظر دارد نسبت به فروش محصول جانبی گلایکول ناخالص خود ، به صورت عقد قرارداد سالیانه اقدام نماید.
لذا از متقاضيان محترم دعوت مي‌شود از تاريخ درج آگهي به مدت ده روز، به محل شرکت دی ام تی مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده و مشخصات محصول اقدام فرمایند. 

 

آدرس : اصفهان كيلومتر 45 جاده مباركه، جنب شركت پلي اكريل، شركت دي‌ام‌تي، بخش بازرگانی
تلفن تماس :  52288234-031

بازرگانی  شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي

(دي‌ام‌تي)                       


تاریخ انتشار 1402/05/29

 

TOP