آگهی مزایده فروش گلایکول ناخالص

شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي (دي‌ام‌تي)

---------------

    این شرکت در نظر دارد نسبت به فروش محصول جانبی گلایکول ناخالص خود به صورت عقد قرارداد سالیانه قدام نماید.
لذا از متقاضیان دعوت می‌شود از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز به محل شرکت مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده و مشخصات محصول اقدام نمایند.

 

آدرس : اصفهان كيلومتر 45 جاده مباركه، جنب شركت پلي اكريل، شركت دي‌ام‌تي، بخش بازرگانی
تلفن تماس :  52288234-031

بازرگانی  شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي

(دي‌ام‌تي)                       


 

TOP