آگهی مزایده فروش روغن ضایعاتی

شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي (دي‌ام‌تي)

---------------

   شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي (دي‌ام‌تي) در نظر دارد نسبت به فروش بخشي از روغن‌های ضایعاتی و نو خود به شرح ذیل اقدام نماید. از متقاضيان محترم دعوت مي‌شود از تاريخ درج آگهي به مدت 10 روز، شنبه الی چهارشنبه در ساعات اداری به محل شرکت مراجعه و ضمن بازدید از اقلام، به دریافت اسناد مزایده اقدام فرمایند. شركت در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادهاي واصله مجاز و مختار خواهد بود و متقاضيان حق هيچ گونه اعتراضي نخواهند داشت.

 

·       انواع روغن‌های صنعتی ضایعاتی حدود 102 بشکه 200 کیلوگرم           

·       روغن توربین ضایعاتی حدود 6  بشکه 200 کیلوگرمی

·       روغن انتقال حرارت ضایعاتی حدود 12 بشکه 200 کیلوگرمی

·       روغن انتقال حرارات ضایعاتی حدود  63.000 کیلوگرم

  ·       روغن انتقال حرارت (ETA 32) TOTAL ( پلمپ)  حدود 66  بشکه 200 کیلوگرمی

 

آدرس : اصفهان كيلومتر 45 جاده مباركه، جنب شركت پلي اكريل، شركت دي‌ام‌تي، بخش بازرگانی
تلفن تماس :  52288234-031

بازرگانی  شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي

(دي‌ام‌تي)                       


تاریخ انتشار 1401/04/08

 

TOP