فرم همکاری موقت جهت تعمیرات اساسی

همکاری موقت

  • «شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی DMT» در نظر دارد در راستای تکمیل بانک اطلاعاتی و تامین نیروی متخصص جهت تعمیرات اساسی سالانه ، از واجدین شرایط با تخصص های مختلف فنی دعوت به همکاری نماید. لذا از متقاضیان درخواست می گردد ضمن مراجعه به آدرس وب سایت شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی نسبت به ثبت نام و بارگذاری اطلاعات درخواستی اقدام نمایند.
  • لطفا محدوده سنی مجاز را در نظر داشته باشید.
  • مثال: 1234-123-0913 (لطفا با کیبورد انگلیسی وارد کنید)
  • مثال: 52287322-031 (لطفا با کیبورد انگلیسی وارد کنید)
  • نام شرکتسمت 
  • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, pdf, حداکثر اندازه فایل: 1 MB.
  • منابع انسانی شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی DMT ضمن بررسی مدارک و مستندات ارسالی، افراد واجد شرایط را انتخاب نموده و جهت طی نمودن مراحل بعدی اقدام می نماید. لذا ثبت نام در سامانه به منزله استخدام نمی باشد.
  • این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.