فرآیند تولید

 در زنجيـره توليـد الياف پلي استر از مشتقات نفتي، ماده دي.ام.تي ( دي متيل ترفتـالات ) نقـش مهمـي را به عـهـده دارد. ايـن زنـجيـره از بـرش نفت  كه داراي سه تـركـيـب ( بنزن، تولوئن و زايلـن ) ( B.T.X ) مي بـاشد. شـروع شده و به پلي اتيلن ترفتالات كه اصطلاحاً پلي استر گفته مي شود ختم مي گردد.

01

فرايند توليد DMT

دي متیل ترفتالات در این كارخانه بر اساس روش ديناميت نوبل (هولز) تولید می گردد. در اين روش مخلوطي از  پارازايلين و پي تي استر با هوا در حضور كاتاليست هاي استات كبالت و استات منگنز اكسيده مي شوند.محصول اکسیداسیون شامل اسیدهای آلی که اکسیدیت نامیده می شود بامتانول استري مي شود تا پي تي استر و دي متيل ترفتالات حاصل شود سپس استرهاي بدست آمده به روش تقطیرجدا گرديده تا  دي.ام.تي ناخالص حاصله ، با بلوري شدن در دستگاه هاي متبلور كننده كاملاً خالص گردد و خلوص آن به  بالاتر از 99/9 درصد برسد . سپس به شكل مذاب در مخزن ذخيره نگهداري مي گردد تا از آنجا جهت تبديل به پلي استر به كارخانه پلي اكريل فرستاده شود.

02

جامدساز

مقداري از محصول مذاب به واحد جامدساز فرستاده می شود تا جهت فروش داخلی و یا صادرات به دي ام تي جامد تبدیل شده و در صنایعی نظیر تولید الیاف مصنوعی ، انواع پلاستی سایزر ، پلی بوتیلن ترفتالات PBT ، رزین ها و ... استفاده می گردد .

03

محصولات جانبی 

در حین مراحل تولید،محصولات جانبی دیگری نیز تولید می گردد که از جمله آنها می توان به BME (متیل بنزوات) و Residue (مواد باقیمانده ته برج ) اشاره کرد.از BME به عنوان حلال در صنایع مختلف و همچنین جهت ساخت بنزوات سدیم مورد مصرف در صنایع غذایی می توان استفاده کرد.Residue نیز در صنایع لاستیک سازی و دوده سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

04

فرايند توليد DOTP

فرآیند تولید دی اکتیل ترفتالات به صـورت BATCH  بـوده و در مرحلـه اول دو ماده   2 – اتیل هگزانول و دی ام تی در حضور کاتالیست تترا ایزو پروپیل تیتانات (TIPT ) واکنش جابجایی استریفیکاسیون انجام داده و تبدیل به DOTPمی گردد . پس از اتمـام واکنـش وجداسازی متانول و دو اتیل هگزانول اضافی، در نهایت DOTP خام با استفاده از عمل فیلتراسیون ،  خالص سازی می گردد. این محصول عمدتاً به عنوان پلاستی سایزر در صنایع  مورد استفاده قرار می گیرد . از این محصول در صنایع PVC جهت تولید وسایلی نظیر لوازم پزشکی، اسباب بازی و لوازم آشپزخانه چرم مصنوعی و ... استفاده می شود.

TOP