تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه به فعالیت هایی گفته می شود که به طور سیستماتیک انجام شده و باعث افزایش سطح دانش موجود در یک شرکت می گردد و بر اساس آن موجب ابداع کاربردهای تازه از قبیل توسعه و دستیابی به محصول جدید و ساخت و کشف دانش نوین پیرامون عناوین علمی و فناورانه به منظور توسعه محصولات، پروسه ها و خدمات ارزشمند می شود. اثرات حاصل از تحقیق و توسعه باعث ارتقاء بهره وری یک شرکت و تآثیر با اهمیتی بر روی بازار عرضه و تقاضا می گذارد.

  مهمترین سر فصلهای پژوهشی شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی  عبارتند از :

  •   تولید استات کبالت به عنوان کاتالیست تولید دی ام تی     

  •   تولید DMT از PET

  •   تولید PET از DMT

  •   تصفیه پساب صنعتی Waste Water

  •   کاهش یون سولفات و کبالت در پساب کارخانه

  •   تبدیل پسماند Residue به محصولات با ارزش افزوده