تعمیرات اساسی سالیانه

تعمیرات اساسی سالیانه شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

تعمیرات اساسی سالیانه شرکت DMT از 25 خرداد ماه 1401 با تلاش متخصصان داخلی شروع و در 19 تیرماه به اتمام رسید و کارخانه مجددا راه اندازی شد.
TOP