محصولات کارخانه پلی‌استر شامل نخ پلی‌استر، نخ پُلی‌کول (Poly cool)، الیاف پلی‌استر است. نخ پلی‌استر در صنایع بافندگی و نخ پُلی‌کول برای مصارف پوشاک ورزشی و سایر البسه‌ای که دفع عرق و خنک شدن بدن مورد نظر باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. الیاف پلی‌استر نیز جایگزین مناسبی برای پنبه در صنایع نساجی است. کارخانه اکریلیک ۱

کارخانه پلی‌استر

محصولات کارخانه پلی‌استر شامل نخ پلی‌استر، نخ پُلی‌کول (Poly cool)، الیاف پلی‌استر است.

کارخانه پلی استر

محصولات کارخانه پلی‌استر شامل نخ پلی‌استر، نخ پُلی‌کول (Poly cool)، الیاف پلی‌استر است.

نخ پلی‌استر در صنایع بافندگی و نخ پُلی‌کول برای مصارف پوشاک ورزشی و سایر البسه‌ای که دفع عرق و خنک شدن بدن مورد نظر باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. الیاف پلی‌استر نیز جایگزین مناسبی برای پنبه در صنایع نساجی است.

کارخانه اکریلیک ۱

محصولات کارخانه پلی‌استر شامل نخ پلی‌استر، نخ پُلی‌کول (Poly cool)، الیاف پلی‌استر است.

نخ پلی‌استر در صنایع بافندگی و نخ پُلی‌کول برای مصارف پوشاک ورزشی و سایر البسه‌ای که دفع عرق و خنک شدن بدن مورد نظر باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. الیاف پلی‌استر نیز جایگزین مناسبی برای پنبه در صنایع نساجی است.

 

TOP