نام محصول :ضایعاتمونو اتیلن گلایکول (MEG)

 فرمول ساختماني : HO-CH2-CH2-OH

MSDS محصول : MSDS-MEG

 •                    

   این ماده به عنوان ناخالصی متانول بازیافتی خریداری شده و محصول ته ماند برج تقطر می باشد . از جمله خواص فیزیکی این ماده می توان به موارد زیر اشاره نمود :

   مایع شفاف با دانسیته ی حدود   1.11  لیتر/کیلوگرم در دمای 20 درجه ی سانتیگراد  

   میزان آب همراه حدود 40 % وزنی      

   خلوص حدود 40 تا 50 درصد وزنی      

  MSDS محصول MSDS-MEG

   نگهداري و حمل و نقل :

   در جاي خشك و خنك و با تهويه مناسب نگهداري شود .

   دور از اسيدها , بازها و عوامل اكسيدكننده قوي , گرما و منابع احتراق نگهداري شود .